Què fem > Programa Benestar

Programa Benestar

El programa Benestar és un reset, un parèntesi en el nostre dia a dia per recuperar energia, pau i vitalitat.

Objectius

· Divertir-nos
· Relaxar-nos
· Crear empatia i esperit d’equip

tiempo
espai
equipo
participacion
calendario

Durada

Espai

Material necessari

Nombre de persones

Temporalitat

120 minuts

l’espai ha de ser prou gran perquè el nombre de
participants pugui moure’s amb amplitud. Les cadires, 1 per
participant més una altra per la professora, es disposen en U.

1 cadira per persona

Màxim 35 persones

Puntual

tiempo

Durada

120 minuts

espai

Espai

l’espai ha de ser prou gran perquè el nombre de
participants pugui moure’s amb amplitud. Les cadires, 1 per
participant més una altra per la professora, es disposen en U.

equipo

Material necessari

1 cadira per persona

participacion

Nombre de persones

Màxim 35 persones

calendario

Temporalitat

Puntual

Quines preferències tens?