Què fem > Tele-Treball

Programa Tele-treball

El Programa TELE-TREBALL saludable està pensat per adaptar-nos òptimament a aquesta nova manera de treballar, integrant eines i recursos molt senzills que ens ho faran més fàcil.

Objectius

• Integrar eines i recursos per a un tele-treball saludable
• Millorar la postura i el físic en general
• Millorar l’enfocament i l’energia
• Construir una actitud positiva

tiempo
espai
equipo
participacion
calendario

Durada

Connexió

Material necessari

Nombre de persones

Temporalitat

45 min

Via ZOOM

1 cadira, roba còmoda, 1 got d’aigua

Fins a 100 persones

Puntual (es recomana una continuïtat posterior amb sessions de Business Ioga per integrar eines i recursos)

tiempo

Durada

45 min

espai

Connexió

Via ZOOM

equipo

Material necessari

1 cadira, roba còmoda, 1 got d’aigua

participacion

Nombre de persones

Fins a 100 persones

calendario

Temporalitat

Puntual (es recomana una continuïtat posterior amb sessions de Business Ioga per integrar eines i recursos)

Quines preferències tens?